Gwely + Brecwast


 

Photo

 

 

 

Tŷ Gwledig Cae'r Blaidd
Tŷ Gwledig Cae'r Blaidd, Llan Ffestiniog, ger Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 4PH

Sêr Graddedig: *****

 

[ff] 01766 762 765

catherine(_AT_)carreglwyd.info
[g] dolawel.co.uk

Mae Gwesty Dolawel yn wely a brecwast ‘4 Seren Croeso Cymru’ rhestredig yng nghanol Eryri. Mae’r gwesty wedi’i leoli ar gyrion Blaenau Ffestiniog ar y ffordd i Fetws y Coed. Amgylchynir y Gwely a Brecwast gan Barc anhygoel a darluniadwy Cenedlaethol Eryri…

 

photo

 

 

 

Fferm Tyddyn Du Farm ~ Switiau Moethus
Gellilydan, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 4RB

Sêr Graddedig: *****
Cysgu 2 i 5

[ff] 07867577522

catherine(_AT_)carreglwyd.info
[g] caedu.co.uk

Cyn-ffermdy o’r 16eg ganrif ar ochr mynydd yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri - lle ceir croeso cynnes bob amser…

 

Photo

 

 

 

 

 

 

 

Bryn Elltyd
Gwesty Eco Bryn Elltyd, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, Gogledd Cymru, LL41 3TW

Sêr Graddedig: ***

Cysgu hyd at 12

[ff] 01766 831356 neu 07905 568127

catherine(_AT_)carreglwyd.info
[g] eryri-npa.gov.uk/ptyb

Llety cyfforddus sy’n gallu darparu ar gyfer 60 o bobl mewn ystafelloedd sengl a dwbl. Mae’r ystafelloedd wedi’u dodrefnu a’u carpedu’n gyfforddus, gyda gwres canolog, basnau ymolchi a phwyntiau eillio. Mae gan 25 ystafell gyfleusterau ‘en-suite’ ac mae gan y lleill doiledau, cawodydd ac ystafelloedd ymolchi gerllaw…

 

Photo

 

 

 

 

Ffermdy ‘Old Mill’ Farmhouse
ffermdy Old Mill Farmhouse, Fferm Fron Oleu Farm, Trawsfynydd, Gwynedd LL41 4UN

Sêr Graddedig: ***

 

[ff] 01766 540397

catherine(_AT_)carreglwyd.info
[g] isallt.com

Wedi’i leoli yng nghanol Blaenau Ffestiniog, Eryri - mae Gwesty Isallt yn llety gwely a brecwast rhestredig tair seren ‘Croeso Cymru’, nesaf at reilffordd Ffestiniog ac mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer teithio Parc Cenedlaethol Eryri. Taith fer o Bortmeirion a threfi Eryri - Betws-y-coed a Llanberis. Hefyd, taith fer o’r Wyddfa, mynydd uchaf Cymru!

 

Noder: Nid yw’r eiddo canlynol wedi’u graddio, felly ni ellir gwarantu safon y ddarpariaeth. Nid yw’r Siambr Fasnach a Thwristiaeth yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am safon yr eiddo a restrir ar y wefan hon.

 

Photo

 

 

 


Pisgah B&B,

Maenoferen Street, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL413DH

[t] 01766831285
[m] 07788861273
[w] www.bandbinsnowdonia.co.uk 

Originally built in 1899 for the local slate miners, this beautiful chapel has been tastefully and sympathetically converted into a guest house by the new owners, Glenys & Doug Lloyd, to provide high quality Bed & Breakfast facilities for tourists and business visitors requiring accommodation in Blaenau Ffestiniog.

As locals to the area all their lives, Glenys & Doug look forward to welcoming you to Pisgah Guest House and will be happy to share their local knowledge of the area with you.

 
   
Logon Gwefan gan Delwedd