Busnesau

 
Amazing Drapes Amazing Drapes

[t]: 07548668565
[e]: spancheztephen@hotmail.com
Cyfeiriad: 12a Church Street
Blaenau Ffestiniog

Cymraeg i ddilyn

What we offer:

Made to measure curtains, blinds, pelmets (wooden and fabric), loose covers, light upholstery, bedspreads, cushions, window shutters, vertical blinds and radiator covers. All sewing work carried out on the premises by Linda who has over 25 years experience.  

Fabric supplied by leading brands Bill Beaumont and Prestigious. In addition we have a stock of roll fabrics to suit all budgets from £5 per metre.

We also offer a free measure and fitting service within a 20 mile radius

 
Antiques 2 Shabby Chic Antiques 2 Shabby Chic

[t]: 07583 875097
[e]: sam.mountfordtilley@gmail.com
Cyfeiriad: 14 High St
Blaenau Ffestiniog
Wales
LL41 3DB

Family run quirky antiques store with a wide range of constantly changing affordable stock. Including antiques and collectables with a mix of vintage, retro and shabby chic furniture. We also buy antiques and collectables and provide a house clearance service.

 
Becws Model Bakery Becws Model Bakery

[t]: 01766 832308
[e]: rashid@kurmang.wanadoo.co.uk
Cyfeiriad: 16 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3DB

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

 • Bara Mel Olew Olewydd gyda Hadau a Llysiau blas
 • Rholiau Brown a Gwyn
 • Rholiau Caws a Nionyn
 • Bara Rhyg
 • Gwyn a Gwenith Cyfan
 • ‘Kurmang's Spicy Kurdish Pasties®’ - Fersiynau Cig a Vegan
 • Pasteiod Cig a Rholiau Selsig
 • Brechdanau
 • Ham Rhost Cartref
 • Cacennau a Melysion Amrywiol 
 
Brethyn Blaenau / Oriel Moelwyn Brethyn Blaenau / Oriel Moelwyn

[t]: 01766 831536
[e]: brethynblaenau@gmail.com
Cyfeiriad: 33 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

 • Gwlân, Edafedd, Dillad
 • Fframio Lluniau
 • Printiadau
 • Oriel
 
Bridge Cafe Bridge Cafe

[t]: 01766 830083
[e]: gaileweir@aol.com
Cyfeiriad: Church Street
Blaenau Ffestiniog
LL41 3DH

Cymraeg i ddilyn

What we offer:

 • Serving hearty breakfast
 • Light lunch & sandwiches
 • Delicious cakes & cream teas
 • With friendly and helpful staff
 • Also featuring:   'The Burrow'

Why not take the 'The Blaenau Burrow Challenge'  A unique 'pothole' experience. It's brilliant.

Suitable for all ages and great value for money. Adults £4.00 and children £3.50

 
Caffi Parc Caffi Parc

[t]: 07519704137

Brecwasts, byrgyr a caws, tatws crwyn, brechdanau a rholiau. Gofynwch am llai I plant.

 
Cellb Cellb

[g]: Cliciwch Yma

Busnes  Gymraeg mewn adloniant, gweithgareddau cymunedol, diod a bwyd wedi ei leoli yn hen safle heddlu a llys ynadon Blaenau.

Canolfan gelf Cellb  yw'r unig ganolfan o'i fath yng Ngwynedd, mae'n isadeiledd pensaernïol, yn ‘alwedigaeth o'r adeiladau Heddlu Edwardaidd sydd yn gartref i  sinema amgen, lleoliad cerddoriaeth, bwyty, cyrsiau cymunedol, ac arddangosfa ffotograffiaeth.

 
Cerys - Bodywyrcs Cerys - Bodywyrcs

[t]: 07825 885335
[e]: cerys@bodywyrcs,cymru
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: 192 Manod Road
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 4AROpen Hours
 
Cyfrifwyr Beatons Accountants Cyfrifwyr Beatons Accountants

[t]: 01766 831228
[e]: beatons2000@hotmail.com
Cyfeiriad: 47 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3AA

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

 • Gwasanaethau Cyfrifeg Leol
 • Archwilio
 • Cyngor Treth
 
D. Powys Davies D. Powys Davies

[t]: 01766 830298
Cyfeiriad: 26 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

 • Cyfeillgar
 • Effeithiol
 • Hawdd mynd ato
 • Ystod eang o wasanaethau
 
Debbie's Cake' ole Debbie's Cake' ole

[t]: 01766 830329
[e]: cakeole@btinternet.com
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: Hen Swyddfa'r Post
Ffordd Manod
Manod
Blaenau Ffestiniog
LL41 4AF

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

 • Cacennau Priodas
 • Cacennau Pen-blwydd a Dathliadau
 • Cyflenwadau Addurno Cacennau
 • Siop Fwyd a Nwyddau
 
DeNiros DeNiros

[t]: 07901825270
[e]: kevinscafe@hotmail.com
Cyfeiriad: 36 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog
LL41

Agor: Mon to Sat 9am to 3pm 

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

       Bwyd Da

 • Graddeg 5*
 • Gwasanaeth Cwsmer Arbennig
 • Awyrgylch Cyfeillgar
 • Now selling Orm beer and Snowdon Lager brewed in Llandudno @ £3.50 a bottle
 
Eifion Stores Eifion Stores

[t]: 01766 830423
Cyfeiriad: 9 Stryd yr Eglwys
Blaenau Ffestiniog
LL41 3HB

Oriau Agor:

Llun- Gwe: 9yb - 5yh
Sad: 9yb - 4yh
Sul & Gŵyl y Banc: 10yb - Hanner dydd

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

 • Nwyddau Metel a Gardd
 • Cymysgu Paint Berger
 • Torri Allweddi
 • Dosbarthu am ddim yn lleol
 
Harlequin Jewellery Harlequin Jewellery

[t]: 07879404476
[e]: harlequinjewellery@btinternet.com
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: Snowdonia
North Wales
 
Jon March Photographics Jon March Photographics

[t]: 01766 830389 or 07856 682961
[e]: jon@jonmarchphotographics.co.uk
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: 3 Pen y Bryn
Tangrisiau
Blaenau Ffestiniog
Blaenae Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3SH

Rydym wedi ein lleoli yn Nhanygrisiau, Blaenau Ffestiniog yng nghanol harddwch Gogledd Cymru. Rydym yn fusnes ffotograffig sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys portreadau yn eich cartref neu mewn lleoliad o'ch dewis.
Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth ffotograffiaeth masnachol yn ogystal â chynnal gweithdai ffotograffiaeth a digwyddiadau hyfforddiant sy'n cwmpasu ystod o ddisgyblaethau gan gynnwys tirwedd, macro a thechnegau camera sylfaenol / uwch.
Mae gennym amrywiaeth o brintiau a chynnyrch sydd ar werth ar-lein. Mae'r digwyddiadau yr ydym yn mynd iddyn nhw’n cael eu diweddaru'n rheolaidd, a rhoir y ffotograffau ar ein gwefan ac ar dudalen Facebook Jon March Photographics.
 

 
Owain Lloyd Williams Owain Lloyd Williams

[t]: 03457114477
[e]: northwales.bmt@natwest.com
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: NatWest
Busnes Specialist
Porthmadog
Gwynedd
LL499NR

Banc Natwest – Tim Rheolwyr Busnes Gogledd Cymru
Owain Lloyd Williams
Rwy’n Rheolwr Perthynas Busnes sy’n gweithio i NatWest yn ardaloedd Meirionnydd a Dwyfor. Gyda thros 25 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector bancio ynghyd â’m gwybodaeth leol, rwy’n deall yn iawn beth yw’r materion sy’n effeithio ar fusnesau bach yn lleol.
Yr wyf hefyd yn un o gyfarwyddwyr Rhwydwaith Busnes Gwynedd.
Rwy’n awyddus i roi gwasanaeth ardderchog i bob un o’m cwsmeriaid ac rwyf wastad yn chwilio am fusnesau o ansawdd i’w hychwanegu at fy mhortffolio. Fe fyddwn i’n croesawu unrhyw gyfle i drafod rhagor ar sut y gallaf wneud i hynny ddigwydd.
Ffon: 03457114477
ebost: northwales.bmt@natwest.com
Gwefan: www.natwest.com/ahead
 

 
Parti4 Parti4

[t]: 01766 832312
[e]: parti4@hotmail.co.uk
Cyfeiriad: 20 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog
LL41 3AE

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

 • Cardiau Cymraeg/Saesneg
 • Eitemau parti i blant ac oedolion
 • Anrhegion Cymreig lleol
 • Teganau arian poced i blant
 
Rheiffordd Dyffryn Conwy Rheiffordd Dyffryn Conwy

[t]: 07733 012818
[e]: Melanie.lawton@conwy.gov.uk
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: Llandudno Junction
Gorsaf Reilffordd - Llwyfan Un
Llandudno Junction
Clwyd
LL31 9NB

Contact - Larry Davies 

Community Rail Officer

Mae Lein Dyffryn Conway'n mynd a chi o fae hardd "Brenhines y Trefi Glan Mor" yn Llandudno ar daith 30 milltir trwy dirwedd amrywiol dyffrynnoedd Conwy a Lledr lle cewch weld y tir yn raddol o fwynder y bryniau glas i fynddoedd creigiog a garw Parc Cenedlaethol Eryri. Bydd ein tren yn dringo i uchder o 790 troedfedd uwchben lefel y mor ac yn gwau ei ffordd trwy'r mynyddoed gyrraedd tref y llechen las ym Blaenau Ffestiniog,

“There is no better way to visit Blaenau Ffestiniog than in the comfort of the Conwy Valley line trains and enjoy the splendour of the Conwy & Lledr valleys from the Carriage windows”

 

 
Siop Lyfrau'r Hen Bost Siop Lyfrau'r Hen Bost

[t]: 01766 831802
[e]: henbost.blaenau@virgin.net
Cyfeiriad: 45 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

 • Llyfrau Cymraeg/Saesneg newydd – gwasanaeth archebu cyflym
 • Llyfrau Cymraeg/Saesneg ail-law – miloedd ar safle ‘Abebooks’
 • CDs/DVDs Cymraeg
 • Cardiau Cymraeg a gwag am bris rhesymol
 
Siop y Gloddfa Siop y Gloddfa

[t]: 01766 830248
[e]: siopygloddfa@live.co.uk
Cyfeiriad: 40-42 Stryd yr Eglwys
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3UF

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

 • Anrhegion
 • Cardiau
 • Aur Clogau
 • Pethau Cymreig 
 
This and That This and That

[t]: 07925189263
[e]: tammystorey04@aol.com
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: A little bit of This and a little bit of That
11 High Street
Blaenau Ffestiniog
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3DB

This and That

Stockists of Fair Trade clothing, gifts and accessories.

 
Y Meirion Pub Y Meirion Pub

[t]: 01766830761
Cyfeiriad: High street
Blaenau ffestiniog
Gwtnedd
LL41 3AE

WiFi (Free), Car Park and BT Sport

A traditional pub, offering real open fire, a warm welcome and excellent menu. Child friendly.