Busnesau - Gwasanaethau

 
Cerys  - Bodywyrcs Cerys - Bodywyrcs

[t]: 07825 885335
[e]: cerys@bodywyrcs,cymru
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: 192 Manod Road
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 4AROpen Hours
 
Cyfrifwyr Beatons Accountants Cyfrifwyr Beatons Accountants

[t]: 01766 831228
[e]: beatons2000@hotmail.com
Cyfeiriad: 47 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3AA

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

  • Gwasanaethau Cyfrifeg Leol
  • Archwilio
  • Cyngor Treth
 
Jon March Photographics Jon March Photographics

[t]: 01766 830389 or 07856 682961
[e]: jon@jonmarchphotographics.co.uk
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: 3 Pen y Bryn
Tangrisiau
Blaenau Ffestiniog
Blaenae Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3SH

Rydym wedi ein lleoli yn Nhanygrisiau, Blaenau Ffestiniog yng nghanol harddwch Gogledd Cymru. Rydym yn fusnes ffotograffig sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys portreadau yn eich cartref neu mewn lleoliad o'ch dewis.
Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth ffotograffiaeth masnachol yn ogystal â chynnal gweithdai ffotograffiaeth a digwyddiadau hyfforddiant sy'n cwmpasu ystod o ddisgyblaethau gan gynnwys tirwedd, macro a thechnegau camera sylfaenol / uwch.
Mae gennym amrywiaeth o brintiau a chynnyrch sydd ar werth ar-lein. Mae'r digwyddiadau yr ydym yn mynd iddyn nhw’n cael eu diweddaru'n rheolaidd, a rhoir y ffotograffau ar ein gwefan ac ar dudalen Facebook Jon March Photographics.
 

 
Owain Lloyd Williams Owain Lloyd Williams

[t]: 03457114477
[e]: northwales.bmt@natwest.com
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: NatWest
Busnes Specialist
Porthmadog
Gwynedd
LL499NR

Banc Natwest – Tim Rheolwyr Busnes Gogledd Cymru
Owain Lloyd Williams
Rwy’n Rheolwr Perthynas Busnes sy’n gweithio i NatWest yn ardaloedd Meirionnydd a Dwyfor. Gyda thros 25 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector bancio ynghyd â’m gwybodaeth leol, rwy’n deall yn iawn beth yw’r materion sy’n effeithio ar fusnesau bach yn lleol.
Yr wyf hefyd yn un o gyfarwyddwyr Rhwydwaith Busnes Gwynedd.
Rwy’n awyddus i roi gwasanaeth ardderchog i bob un o’m cwsmeriaid ac rwyf wastad yn chwilio am fusnesau o ansawdd i’w hychwanegu at fy mhortffolio. Fe fyddwn i’n croesawu unrhyw gyfle i drafod rhagor ar sut y gallaf wneud i hynny ddigwydd.
Ffon: 03457114477
ebost: northwales.bmt@natwest.com
Gwefan: www.natwest.com/ahead
 

 
Rheiffordd Dyffryn Conwy Rheiffordd Dyffryn Conwy

[t]: 07733 012818
[e]: Melanie.lawton@conwy.gov.uk
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: Llandudno Junction
Gorsaf Reilffordd - Llwyfan Un
Llandudno Junction
Clwyd
LL31 9NB

Contact - Larry Davies 

Community Rail Officer

Mae Lein Dyffryn Conway'n mynd a chi o fae hardd "Brenhines y Trefi Glan Mor" yn Llandudno ar daith 30 milltir trwy dirwedd amrywiol dyffrynnoedd Conwy a Lledr lle cewch weld y tir yn raddol o fwynder y bryniau glas i fynddoedd creigiog a garw Parc Cenedlaethol Eryri. Bydd ein tren yn dringo i uchder o 790 troedfedd uwchben lefel y mor ac yn gwau ei ffordd trwy'r mynyddoed gyrraedd tref y llechen las ym Blaenau Ffestiniog,

“There is no better way to visit Blaenau Ffestiniog than in the comfort of the Conwy Valley line trains and enjoy the splendour of the Conwy & Lledr valleys from the Carriage windows”