Cysylltu â ni

Manylion Cyswllt fel a ganlyn:

  • Clare Britton– Cadeirydd y Siambr Fasnach a Thwristiaeth - e-bost
  • Swydd Wag - Ysgrifennydd y Siambr Fasnach a Thwristiaeth - e-bost
  • Alister Haveron – Swyddog Gwefan y Siambr Fasnach a Thwristiaeth - e-bost
  • Iris Fosbury– Trysorydd y Siambr Fasnach a Thwristiaeth - e-bost
  • Sue Roberts– Swyddog Aelodaeth - e-bost

 

Enw Lleoliad Cod Post Ffôn Gwefan/ Ebost  Math Argaeledd
             
Caffi'r Bont Blaenau Ffestiniog LL41 3HB 07957 621845 E-bost Caffi Dydd
Cellb Blaenau Ffestiniog LL41 3AD 01766 832001 gwefan Caffi-Bar yn yr hen orsaf heddlu Dydd/Gyda’r nos
Gwesty’r  Queens  Blaenau Ffestiniog LL41 3ES 01766 830005 Gwesty, tafarn, bwyty Dydd/Gyda’r nos
Alam Tandoori Blaenau Ffestiniog LL41 3AE 01766 831806 Bwyd Indiaidd Dydd/Gyda’r nos
Y Chippy Blaenau Ffestiniog LL41 3AG 01766 832095 E-bost Pysgod a Sglodion Dydd/Gyda’r nos
De Niros Blaenau Ffestiniog LL41 3AA 0790 1825270 Bwyty Dydd/Gyda’r nos
Gwesty Kings Head  Blaenau Ffestiniog LL41 3PD 01766 830219 Tafarn Dydd/Gyda’r nos
Dafydd Edwards Blaenau Ffestiniog LL41 3AA 01766 830843 gwefan Cigydd lleol Dydd
Wynnes Arms Blaenau Ffestiniog LL41 4AR 01766 830401 E-bost Tafarn Dydd/Gyda’r nos
Y Commercial Blaenau Ffestiniog LL41 3HP 01766 830296   Tafarn Dydd/Gyda’r nos
Bryn Williams Blaenau Ffestiniog LL41 4PU 01766 762610 E-bost Wyau a chynnyrch fferm Amherthnasol
Ogofâu Llechi Llechwedd Blaenau Ffestiniog LL41 3NB 01766 830523 Caffi Dydd
Ty Coffi Blaenau Ffestiniog LL41 3ES 07513 239947 E-bost Caffi Dydd
Blaenau Take Away Blaenau Ffestiniog LL41 3HB 01766 832445 Prydau parod - Cebabiau  Dydd/Gyda’r nos
Golden Mountain Blaenau Ffestiniog LL41 3HB 01766 831911   Prydau parod - Tseiniaidd Gyda’r nos
Taste Garden Blaenau Ffestiniog LL41 3AA 01766 830347 Prydau parod – Tseiniaidd Gyda’r nos
Model Bakery Blaenau Ffestiniog LL41 3DB 01766 832308 E-bost Pasteiod Cwrdeg! Dydd
Sue's Kitchen Blaenau Ffestiniog LL41 4AR 01766 830965   Bara, blasusfwydydd, cacennau cartref a dewis llysieuol Amherthnasol
Debbie's Cake 'Ole Blaenau Ffestiniog LL41 4AF 01766 830329 gwefan Cacennau cartref Amherthnasol
Oriel Caffi Croesor Croseor LL48 6SS 01766 770456 gwefan Caffi ac Oriel Dydd
Bryn Arms Gellilydan LL41 4EN 01766 590655 E-bost Tafarn Dydd/Gyda’r nos
Y Pengwern Llan Ffestiniog LL41 4PB 01766 762200 gwefan Tafarn Dydd/Gyda’r nos
Organic Bini's Organics Llan Ffestiniog LL41 4LS 01766 762608 E-bost Cynllun blychau Cig Eidion ‘Du Cymreig a chig oen ‘Mynydd Cymreig’ organig, i’w casglu o’r fferm neu’r post. Amherthnasol
Brondanw Arms  Llanfrothen LL48 6AQ 01766 770555 gwefan Tafarn Dydd/Gyda’r nos
Fferm y Llan Llanfrothen LL48 6DU 01766 770399 E-bost Cig oen, eidion a phorc mewn blychau. Amherthnasol
Siop y Pentref Llanfrothen LL48 6AQ 01766 770882 Caffi a Deli Dydd
Gwesty’r  Grapes  Maentwrog LL41 4HN 01766 590365 gwefan Tafarn/Gwesty Dydd/Gyda’r nos
Yr Oakeley Arms Maentwrog LL41 3YU 01766 590277 gwefan Tafarn/Gwesty Dydd/Gyda’r nos
Caffi Tan y Bwlch  Maentwrog LL41 3AQ 01766 590464 gwefan Caffi a phriodasau! Dydd
Cig Oen Cynfal Maentwrog LL41 4HN 01766 590278   Cig eidion a chig oen Cymreig, byrgyrs a selsig cartref a chynnyrch eraill  Amherthnasol
Yr Ardd Fadarch Nantmor LL55 4YH 01766 890353 gwefan ‘Shiitake’ a madarch egsotig Amherthnasol
Gwesty Brynllydan  Penrhyndeudraeth LL48 6DU 01766 770442 gwefan Gwesty Gyda’r nos a Chinio Sul
Lemon Tree Bangladeshi Penrhyndeudraeth LL48 6BN 01766 770283 Bwyd Indiaidd Gyda’r nos
Pecyn Bwyd Penrhyndeudraeth LL48 6BL 01766 772932   Prydau parod Dydd 
Caffi'r Ddraig Penrhyndeudraeth LL48 6BL 01766 770262 Caffi Dydd
Y Griffin Penrhyndeudraeth LL48 6LW 01766 771706 Tafarn Dydd/Gyda’r nos
Y Dderwen  Penrhyndeudraeth LL48 6BL 01766 770501 Tafarn  Dydd/Gyda’r nos
D G Davies Penrhyndeudraeth LL48 6BN 01766 770239 Cigydd lleol Amherthnasol
Silver Lake Penrhyndeudraeth LL48 6BL 01766 770368 Prydau parod Tseiniaidd Gyda’r nos
Halen a Finegr Penrhyndeudraeth LL48 6BN 01766 770947 Pysgod a sglodion Dydd/Gyda’r nos
Purple Moose Porthmadog LL49 9DB 01766 515571 gwefan Bragdy Dydd
Spooners Porthmadog LL49 9NF 01766 516032 gwefan Tafarn a chaffi Dydd/Gyda’r nos
Castell Deudraeth Portmeirion LL48 6ET 01766 772400 gwefan Gwesty Dydd/Gyda’r nos
Gwesty Portmeirion Portmeirion LL48 6ET 01766 772400 gwefan Gwesty Dydd/Gyda’r nos
Hufen Iâ Cadwalader  Portmeirion LL48 6ET 01766 771677 Hufen Iâ Dydd
Ship Aground Talsarnau LL47 6UB  01766 770777   E-bost Tafarn Dydd/Gyda’r nos
Caffi Bach Bistro Talsarnau LL47 6TA 01766 771155 gwefan Caffi Dydd/Gyda’r nos
Maes y Neuadd Talsarnau LL47 6YA 01766 780200 gwefan Gwesty Dydd/Gyda’r nos
Caffi Lakeside  Tanygrisiau LL41 3TP  01766 830950 Caffi Dydd
Rhiw Goch Inn Trawsfynydd LL41 4YB 01766 540374 Tafarn, bwyty Dydd/Gyda’r nos
Mae gwybodaeth yn newid yn gyson. Os oes rhywbeth yn newid, neu fod caffi neu fwyta newydd yn agor,
Cysylltwch â Alister Haveron os gwelwch yn dda.
Name Busnes Ffôn
Gwefan
E-bost 
Gill Vescio Gwesty a Siop Goffi Isallt 01766 832488
dod yn fuan
K Rashid Becws Model  01766 832308
dod yn fuan
Kevin Fferyllfa Moelwyn  01766 830437
dod yn fuan
Elin Siop Yr Hen Bont,  Siop Lyfrau 01766 831802
dod yn fuan
Bob Cole Cole Joinery 01766 831128
dod yn fuan
Chris/Iris Fosbury Siop Eifion Stores 01766 830423
dod yn fuan
Richard Thomas Snowdonia Slates 01766 832570
dod yn fuan
Clare Britton Ffestiniog Railway 01766 516023
dod yn fuan
Vince Frostick Cyfrifwyr Beatons           01766 831228
dod yn fuan
Pat & Alister Haveron Gwesty Dolawel  01766 830511
dod yn fuan
Gwyrfai Price Cwmni First Hydro  01766 830465
dod yn fuan
Jim Buckley Stormflex 01766 831112
dod yn fuan
Marian Thomas Arwerthwyr Tai Tom Parry  01766 830126
dod yn fuan
Owain Williams NatWest 07810 881383
dod yn fuan
Andrew Roberts Welsh Slate Co 01766 830306
dod yn fuan
Nia Roberts Siop Y Gloddfa 01766 830248
dod yn fuan
Gaile Weir The Bridge Café  
dod yn fuan
Mr Monsur Miah Alam Tandoori 01766 831806
dod yn fuan
David Edwards Dafydd Edwards A'i Feibion, Cigydd 01766 830843
dod yn fuan
Malcolm Jones Debbi'e Cake'ole 01766 830329
dod yn fuan
Amy Jones J T Thomas 01766 830284
dod yn fuan
Huw Jenkins Campbells Cottage 01766 590272
dod yn fuan
Sue De Niros Café 07901 825270
dod yn fuan
Catherine Hart Blaenau Pets 01766 831111
dod yn fuan
Rhys Roberts Cellb 01766 832001
dod yn fuan
Ann or Zoe Pritchard Parti 4 01766 832312
dod yn fuan
John Whitehead  Bryn Elltyd   
dod yn fuan