Croeso; O’r Graig

Saif Blaenau Ffestiniog yng nghanol Eryri, ac ystyrir hi fel calon y parc cenedlaethol, o fynyddoedd geirwon mae’r Fro yn arwain at draethau tywodlyd - yma cewch bobl, diwylliant, gweithgareddau, atyniadau, bwyd ac adloniant sydd O’r Graig.

Gŵyr pawb am Flaenau Ffestiniog cyn hired ag y gall unrhyw un gofio fel ‘y dref a roddodd do ar y byd’. Trwy ei llechi y daeth Blaenau yn adnabyddus, ac y mae’r dref yn hynod falch o’i threftadaeth ddiwydiannol. O’r clwstwr o ffermydd tyfodd tref brysur ac agorwyd nifer o chwareli; mae un ohonynt, Llechwedd, yn un o atyniadau ymwelwyd mwyaf Cymru - lle gellir ymweld â hi i brofi bywyd fel chwarelwr Fictoraidd. Gellwch hefyd deithio fel pobl oes Fictoria ar Reilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru i Borthmadog. Mae’r ardal yn brolio ystod eang o atyniadau i bawb.

Yn ychwanegol, mae Blaenau Ffestiniog yn gobeithio naddu enw iddi ei hun fel un o ganolfannau awyr agored gorau Prydain, yn brolio ystod o weithgareddau o gerdded i bysgota, caiacio i ddringo – yr oll gyda chymysgedd cyfoethog o hanes a diwylliant yn cwmpasu popeth unigryw sydd gan Fro Ffestiniog i’w gynnig!

Mae datblygiadau diweddar a pharhaol wedi creu cyfoeth o gyfleoedd yma a chan fod y Siambr Fasnach a Thwristiaeth yn awyddus i weld busnesau cyfredol a newydd yn ffynnu yn Ffestiniog, cofiwch y gellwch gysylltu â’r Siambr trwy’r wefan hon.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau’r safle ac y byddwch yn ymweld â’r Blaenau yn fuan i brofi lle nad oes ei debyg.