Hunanarlwyol

 

photo

 

 

 

Fferm Tyddyn Du Farm ~ Switiau Moethus
Gellilydan, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 4RB

Sêr Graddedig: *****
Cysgu 2 i 5

[ff] 07867577522

catherine(_AT_)carreglwyd.info
[g] coedybrenincottages.com

Mae Gelli Goch yn grŵp o dri bwthyn moethus 5* sydd hanner milltir o ganolfan Beicio Mynydd Coed y Brenin. Mewn llannerch goediog SDdGA mewn Ardal o Gadwraeth Arbennig, mae’r golygfeydd i’r gorllewin o’r eiddo ar draws mynyddoedd y Rhinog yn syfrdanol, fel y mae’r olygfa o Gadair Idris tua’r de…

 • Y Beudy - cysgu 4
 • Y Dowlod - cysgu 2
 • Y Stabal - cysgu 4
 
 

Bron Elliw

 

Bron Elliw
Rhyd y Sarn, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4NT

Sêr Graddedig: *****

Cysgu 8

[ff] dod yn fuan

catherine(_AT_)carreglwyd.info
[g] plasblaenddol.co.uk

Ystâd wledig breifat yng nghanol Eryri: 2 fwthyn hunanarlwyol sy’n cysgu hyd at 15 o bobl

 • Mae ‘Lake House’ yn cysgu hyd at 5 o bobl.
 • Mae ‘Old Bell House’ yn cysgu hyd at 10 o bobl.
 
 

g444

g499

 

Self Catering Cottages Manod
Manod, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd

Sêr Graddedig: ****
G444 - Cysgu 3 
G499 - Cysgu 4

[ff] dod yn fuan

catherine(_AT_)carreglwyd.info
[g] oakeleyarms.co.uk

Stablau adfeiliedig wedi’u hadnewyddu’n gelfydd i fythynnod gwyliau arbennig ar dir Gwesty’r Oakley Arms. Mae’r bythynnod hunanarlwyol swynol hyn yng nghanol Eryri wedi’u henwi ar ôl mynyddoedd ac afonydd lleol.

 • Siabod - Cysgu 6
 • Moelwyn - Cysgu 6
 • Cnicht - Cysgu 6
 • Cynfal - Cysgu 4
 • Prysor - Cysgu 4
 • Dwyryd - Cysgu 2
 
 

Y Gilfach

 

 

 

Y Gilfach
Y Gilfach, Gellilydan, Gwynedd LL41 4EP

Sêr Graddedig: ****
Cysgu hyd at 8

[ff] 07900211451

catherine(_AT_)carreglwyd.info
[w] logcabinswales.co.uk 

(Cymraeg i ddilyn yn fuan)

Rhiw Goch Bunkhouse is located on Trawsfynydd Holiday Village, just 2 miles from Coed y Brenin and 15-20 minutes from Blaenau Ffestiniog. It is a Visit Wales 4 star graded group accommodation, sleeping up to 20 in large bunk beds, with 5 bedrooms sleeping 4 in each. There are men’s & ladies shower rooms, a kitchen, eating area, lounge, drying room, lock up bike shed, BBQ area and ample parking. We are open all year apart from November...

 
 

photo

 

 

Hostel Llys Ednowain
Trawsfynydd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 4UB

Sêr Graddedig: ****
Cysgu hyd at 20

[ff] 01766 770324

catherine(_AT_)carreglwyd.info
[g] oldschoolhouse-snowdonia.com

Mae Hen Dŷ’r Ysgol yn fwthyn ffrynt dwbl a adeiladwyd gyda gwenithfaen Cymreig, mewn heol bengaead, yn sownd i’r Ysgol Gynradd leol. Mae’r enw ‘Tanygrisiau’ yn golygu ‘o dan y grisiau’ oherwydd effaith y rhewlifiant a greodd y dyffrynnoedd crog clasurol sy’n nodwedd o’r tirlun heddiw. Mae Mynyddoedd y Moelwyn yn edrych dros y pentref a Rheilffordd Trên Bach Ffestiniog wrth i’r trenau godi stem i fyny i Flaenau Ffestiniog…

 
 

Gellilydan

 

 

Gellilydan
3 Gellilydan Terrace, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4EE

Sêr Graddedig: ***

Cysgu 4

[ff] dod yn fuan

catherine(_AT_)carreglwyd.info

(Cymraeg i ddilyn yn fuan)

 • Close to town centre and amenities
 • Dog friendly
 • WiFi and mobile phone reception
 • Central heating
 • Washer/drier in utility room
 • Off road parking
 • Secure bike storage
 • Book Through: North Wales Holiday Cottages and Farmhouses
 
 

Gellilydan

 

 

 

 

Trawsfynydd Log Cabin Holiday Village
Trawsfynydd Holiday Village, Bronaber, Trawsfynydd, Gwynedd LL52 0LA

50 Log Cabins Sleeping 1-8 people in each

[t] 01766 540219
[w] www.logcabinswales.co.uk 

(Cymraeg i ddilyn yn fuan)

Trawsfynydd Holiday Village is just 2 miles from Coed y Brenin and 15-20 minutes from Blaenau Ffestiniog and offers fifty 2 & 3 bedroom log cabins sleeping 1-8 people.

The log cabin lodges are available for a short break or longer holidays and are all detached, have a lounge, bathroom with shower or bath and a fully equipped kitchen...